Læserbrev

Tradition og fornyelse

Følgende skrivelse er et læserbrev, som er bragt i "Folkebladet" uge 47, 19. november. Læserbrevet kan ses i avisen her

I mange år har der i Støvring været tradition for, at Sognegården har kunnet lejes til mindesammenkomster efter begravelse/bisættelse. Der har været ”faste damer”, der stod for at leje lokalerne og sørgede for brød udefra og selvfølgelig lave og servere kaffen. En dejlig tradition, der har givet mulighed for at gå direkte fra graven og til kaffebordet uden at skulle stable familien ind i bilen og ud på en kortere eller længere køretur. Efter kaffen har det så igen været muligt at gå direkte på kirkegården og se blomsterne. Alt i alt en rigtig dejlig mulighed og en god tradition, som vi i Menighedsrådet godt kan forstå, man ønsker at fastholde.
I august 2014 trådte en ny skolereform i kraft. Det kom til at betyde nye tider for konfirmationsforberedelsen også i Støvring. Der har traditionelt været morgenundervisning i kirke og Sognegård. Da både skole og kirke skal koordinere og begge undervise mellem kl. 8 og 16, må kirken nu også tage sin del af eftermiddagsvagterne. Der skal planlægning til, når ca. 125 unge mennesker fra 8. klasse fordelt på flere hold skal modtage konfirmandundervisning i kirkens lokaler.
Siden slutningen af 00’erne har menighedsrådet skulle tilbyde børn i 3. eller 4. klasse muligheden for minikonfirmand. Det er ikke noget skolen blandes ind i og derfor ligger dette tilbud i eftermiddagstimerne.
Vi har i Støvring, Sørup og Gravlev desuden et tilbud for skolebørn, nemlig at synge i kor. Til det bliver Sognegården også brugt en eftermiddag om ugen.
Da Sognegården i Støvring blev bygget i midt 80’erne, boede der ca. 5.000 mennesker i Støvring. Præstegårdens konfirmandstue slog ikke længere til. Der var én præst og én kordegn. Nu er vi flere end 8.000 indbyggere. Vi har i øjeblikket fire præster (to fuldtids og to deltids) og de har rigtig meget at se til. Opgaverne for kordegnene er ikke blevet mindre, og i Støvring løser kordegnene også opgaver for andre sogne i kommunen. I dag er Sognegården i Støvring en aktiv arbejdsplads for ca. 10 fastansatte. Med ca. 80 begravelser/bisættelser alene ved Støvring kirke (Sognegården er fælles med Sørup og Gravlev) giver det mange mindesammenkomster.

Med alle disse nye tiltag og flere medarbejdere er Sognegården blevet sat under stort pres. Ydermere var der i foråret 2018 var der desværre sygdom blandt de ”faste damer” der tog sig af mindesammenkomsterne. Derfor var der i en periode ikke mindesammenkomster i Sognegården. Menighedsrådet oplevede at det gav en mere rolig hverdag i Sognegården at mindesammenkomsterne rykkede ud af huset. Henover sommeren 2018 blev det derfor drøftet, om det var sådan det skulle være. Det var en god tradition der skulle brydes, men vi vurderede at det var nødvendigt for at lette presset på medarbejderne og sikre arbejdsmiljøet i Sognegården. På menighedsrådsmødet 22. august skulle der træffes en beslutning. Det var ikke nogen nem beslutning, og det krævede en lang debat. Et flertal valgte, at der skulle ændres i vedtægterne for Sognegården således, at det ikke længere er muligt at benytte Sognegården til mindesammenkomster og receptioner i forbindelse med en kirkelig handling.
Det er aldrig populært når gode traditioner brydes, men tiderne ændrer sig. Vi glæder os over, at Sognegården har mange andre arrangementer for borgerne i byen. Det gælder blandt andet suppeaftner i samarbejde med Ældre Sagen, Sogneaftner, sorggruppe, minikonfirmander, konfirmander og meget mere. 

Vel mødt i både kirke og Sognegård.

På vegne af menighedsrådene i Sørup, Gravlev og Støvring
Louise S. Christiansen, formand