Gravlev Kirke og kirkegård

Gravlev kirke med Gravlev Sø i baggrunden

Gravlev Kirke

Kirke er åben 1. april - 1. november:

Mandag og tirsdag 8-15
Torsdag                         8-15
Fredag                           8-12
Åben efter aftale - kontakt graveren.

Der kan forekomme enkelte dage hvor kirken er lukket. 

Der er 18 bænkerækker, hvor der mindst kan sidde 4 på hver række, samt nogle løse stole. I alt omkring 85 siddepladser.

Der er mulighed for selv at pynte kirken i forbindelse med bryllup og andre handlinger. Aftale herom træffes med graveren på tlf. 98375016 / 22896205.

Der er 22 små vaser i bænke og 2 hvide glasvaser på alteret.

Der må IKKE kastes ris på kirkegården.

Der må ikke serveres alkohol på kirkegården.

Fotografering i kirken ifølge aftale med præsten.

Gravlev kirkegård

På Gravlev kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem:


1. Traditionelle kistegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 1 til flere pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster er det også muligt. Se Takster.

2. Kistegrav med plade i plæne.

Her dækkes graven af et græstæppe. Mindepladen skal lægges under græshøjde, størrelsen skal være 50X40cm og bogstaver skal være nedhugget i pladen. Ved mindepladen må kun være èn stenvase, indkøb af denne aftales med graveren. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster.

3. Urnegrav med plade i plæne.

Her dækkes graven af et græstæppe. Mindepladen skal lægges under græshøjde, størrelsen skal være 50X40cm og bogstaver skal være nedhugget i pladen. Ved mindepladen må kun være èn stenvase, indkøb af denne aftales med graveren. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster.

4. Urnegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 2 pladser pr. gravsted.
Det mindre gravsted giver mulighed for at sætte en lille gravsten i sten samt en mindre beplantning. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster er det også muligt. Betaling, se Takster.  
 

5. Fællesgravene for urner  (De ukendtes grav)

En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven. Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster m.m. bedes lagt/sat foran krucifikset. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster


Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning .

Endelig aftale om et gravsted samt udfærdigelse af aftaler om vedligeholdelse m.m. på Gravlev kirkegård sker ved henvendelse til kirkegårdens graver, på tlf. 98375016/22896205

Graver ved Gravlev Kirkegård

Finn Andreasen
Graverkontor: Gravlevvej 25, Gravlev, 9520 Skørping
9837 5016 /22896205/ graver.gravlevkirke@gmail.com

Kirkegårdstakster
Se priser for gravsted og vedligehold her

Vedtægter for Gravlev Kirkegård
Se vedtægterne for Gravlev Kirkegård her.