Gravlev Kirke og kirkegård

Gravlev kirke med Gravlev Sø i baggrunden

Gravlev Kirke

Kirke er åben 1. april - 1. november:

Mandag og tirsdag 8-15
Torsdag                         8-15
Fredag                           8-12
Åben efter aftale - kontakt graveren.

Der kan forekomme enkelte dage hvor kirken er lukket. 

Der er 18 bænkerækker, hvor der mindst kan sidde 4 på hver række, samt nogle løse stole. I alt omkring 85 siddepladser.

Der er mulighed for selv at pynte kirken i forbindelse med bryllup og andre handlinger. Aftale herom træffes med graveren på tlf. 2428 1686.

Der er 22 små vaser i bænke og 2 hvide glasvaser på alteret.

Der må IKKE kastes ris på kirkegården.

Der må ikke serveres alkohol på kirkegården.

Fotografering i kirken ifølge aftale med præsten.

Gravlev kirkegård

På Gravlev kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem:


1. Traditionelle kistegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 1 til flere pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster er det også muligt. Se Takster.

2. Kistegrav med plade i plæne.

Her dækkes graven af et græstæppe. Mindepladen skal lægges under græshøjde, størrelsen skal være 50X40cm og bogstaver skal være nedhugget i pladen. Ved mindepladen må kun være èn stenvase, indkøb af denne aftales med graveren. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster.

3. Urnegrav med plade i plæne.

Her dækkes graven af et græstæppe. Mindepladen skal lægges under græshøjde, størrelsen skal være 50X40cm og bogstaver skal være nedhugget i pladen. Ved mindepladen må kun være èn stenvase, indkøb af denne aftales med graveren. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster.

4. Urnegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 2 pladser pr. gravsted.
Det mindre gravsted giver mulighed for at sætte en lille gravsten i sten samt en mindre beplantning. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster er det også muligt. Betaling, se Takster.  
 

5. Fællesgravene for urner  (De ukendtes grav)

En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven. Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster m.m. bedes lagt/sat foran krucifikset. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster


Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning .

Endelig aftale om et gravsted samt udfærdigelse af aftaler om vedligeholdelse m.m. på Gravlev kirkegård sker ved henvendelse til kirkegårdens graver, på tlf. 2428 1686

Graver ved Gravlev Kirkegård

Villy Aldahl
Graverkontor: Gravlevvej 25, Gravlev, 9520 Skørping
2428 1686

Kirkegårdstakster
Se priser for gravsted og vedligehold her

Vedtægter for Gravlev Kirkegård
Se vedtægterne for Gravlev Kirkegård her.