Ind - og udmeldelse

Indmeldelse eller genoptagelse

Indmeldelse i folkekirken kan alene ske ved dåb.

Hvis du er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet, kan du søge om optagelse ved en præst i folkekirken.

Du kan også søge om genoptagelse ved at kontakte en præst i folkekirken eller på kirkekontoret.

Udmeldelse

Du kan udmelde dig af folkekirken ved en skriftlig anmeldelse til bopælssognets kirkekontor. Vedlæg gerne en kopi af fødsels- og dåbsattest eller oplys om, hvor og hvornår du er født og døbt.

Kan endnu ikke ske elektronisk.