Støvring Kirke og kirkegård

Støvring Kirke

Kirken er åben alle dage kl. 8.00 - 18.00
Der er 26 bænkerækker, hvor der mindst kan sidde 5 på hver række, samt nogle løse stole. I alt omkring 160 siddepladser.

Der er mulighed for selv at pynte kirken i forbindelse med bryllup og andre handlinger. Aftale herom træffes med graveren på tlf. 98373683.

Der er 26 små vaser i bænke og 1 vase på prædikestolen samt 1 vase på alteret.

Der må kastes ris uden for kirkemuren.

Fotografering i kirken ifølge aftale med præsten.

Støvring Kirkegård

På Støvring kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem:

1. Traditionelle kistegravsteder

Gravstederne er udlagt med en til flere pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster er det også muligt. Yderligere oplysninger se under information.

2. Kiste- og urnegrav med plade i plæne

Her dækkes graven af et græstæppe. Mindepladens størrelse skal være 50X40cm og bogstaver skal være håndhugget eller sandblæste i pladen. I den gamle kirkegårdsdel skal pladen være af typen: blå rønne og i den nye kirkegårdsdel er det frit hvilken stentype man vil anvende.
Ved mindepladen må være op til 2 stenvaser (indkøbes ved stenhuggeren) eller vendbare metalvaser (kan indkøbes ved graveren).
Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Engangsbeløbet dækker græsslåning, klipning af græs omkring sten, samt regulering af plade.

3. Urnegravsteder

Gravstederne er udlagt med en til flere pladser pr. gravsted.
Urnegravstedet giver mulighed for at sætte et lille gravminde med inskription samt en mindre beplantning.
Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller lave en aftale omkring vedligeholdelse. Ønskes der en aftale, der også omfatter grandækning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster, er det også muligt.

4. Fællesgravene for urner  (De ukendtes grav)

En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i fællesgraven. Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster m.m. bedes lagt/sat foran krucifikset. Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster

5. Skovkirkegård

Skovkirkegården ligger i den nord/østlige del af den ny kirkegårdsdel. Denne er forbeholdt urner med plader i græsset eller opretstående sten efter nærmere fastlagt plan. Stentypen der anvendes er efter frit valg. De små høje i skovkirkegården er tænkt anvendt til anonyme urnegravsteder. Fra 1. december til 1. marts er det tilladt at lægge blomster på stenen, mospuder og kranse, som ikke er bundet med ståltråd må anvendes. Ståltråd afgiver rust på pladen, som ikke kan fjernes.

Ved mindeplade og opretstående sten må der være op til 2 stenvaser (indkøbes ved stenhuggeren) eller vendbare metalvaser (kan indkøbes ved graveren).
Der betales et engangsbeløb for hele fredningsperioden. Se Takster.


Information:

Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning .Aftale om et gravsted, kan laves som en aftale for 1 år hvor man modtager en regning i december over ydelser, der har været gennem året.En aftale kan også laves over mindst 5 år og op efter. 25 år ved kistegravsteder og 10 år ved urnegravsteder. Årsangivelserne svarer til fredningsperioden, som sagtens kan forlænges. Leje af jorden er gratis, men hvis man ønsker en eller flere ydelser eksempelvis vedligeholdelse, grandækning forårs- og sommerblomster har det en pris. Kontaktperson v/Støvring kirkegård: Kirkegårdens graver på tlf. 98373683.

Graver ved Støvring Kirkegård

Marlene Holmgaard
Mail: maho@km.dk
Tlf: 9837 3683

Graverkontor: Kirkevej 8, 9530 Støvring

Kirkegårdstakster
Se priser for gravsted og vedligehold her

Vedtægter for Støvring Kirkegård
Se vedtægter her