Navneændring

Ansøgning om navneændring sker med Nem-ID på www.borger.dk

Navneændringen kan først behandles, når der er indbetalt et gebyr (pr. 1/1-2017 kr. 480,00. Betalingen ser i forbindelse med anmeldelsen på www.borger.dk

Ved navneændring for dit barn er det en forudsætning, at du har forældremyndigheden over barnet, der søges navneændring for, og at den anden forældre medsignerer med sit Nem-ID.

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at I danner navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten. Anmeldelsen sker på www.borger.dk og begge ægtefæller skal signere hinandens med Nem-ID. Navneændring på bryllupsdagen er gratis og kan ske indtil 3 måneder efter vielsen.