Sørup kirke og kirkegård

Sørup Kirke

Sørup kirke

Kirken er åben ALLE dage 8.00 – 16.00. 

Der er 19 bænke, hvor der er plads til 5 på hver række. Endvidere er der bænke på pulpituret. I alt ca. 125 siddepladser.

Det er muligt selv at pynte kirken til bryllup eller andre kirkelige handlinger. Det er også muligt at bestille en kirkepyntning. Al aftale herom træffes med graveren på 2332 2770 tirsdag til fredag 8.00 – 16.00

Ved bænkene er der 21 små blomster-vaser – eller skiftevis blomster og lys + 2 vaser på alteret. Der kan lånes hvide eller sorte bånd til at hænge på bænkene.

Der må IKKE forefindes ris i kirken.Der må kastes med ris UDENFOR kirken – MEN KUN RIS.

Fotografering i kirken ifølge aftale med præsten.

Sørup Kirkegård

På Sørup Kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem:

Kistegravsted 

Kistegravsted er et traditionelt gravsted med egen, individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan gøre det mod betaling. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet kan forlænges efter fredningstiden udløb.

Urnegravsted 

Urnegravsted er et traditionelt gravsted med en individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Ved nogle er der hæk omkring og andre er omkranset af en granitkant. Urnegravstedet er 1x1 meter. Det er plads til 4 urner.
I urnegravsteder kan der ikke nedsættes kister. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Kiste - urne med plade i plæne

Kisten eller urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset med hæk eller anden beplantning. Der skal lægges en natursten (40x60 cm) i plan med græsset. Stenen skal være en Halmstad. Gravstedet må ikke beplantes. Man kan mod betaling få nedgravet en granitvase til afskårne blomster. Der kan ikke nedsættes kiste i urneafdelingen.

Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.

Man skal derfor betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

De ukendtes grav for urne og kiste 

De ukendtes grav er anlagt som et smukt, fælles græsanlæg på kirkegården. Inden man vælger denne form for gravsted, skal man gøre sig klart, at fællesgrav er en helt anonym fællesgrav. Familien kan ikke være med ved nedsættelse af urnen/kisten. Placering markeres ikke og kan ikke oplyses, og ægtefæller begraves f.eks. ikke ved siden af hinanden.  De efterladte underrettes, når en urne/kiste er nedsat i fællesgraven. Fællesgraven må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.

Kirkegården vedligeholder det fælles anlæg.

Man skal derfor betale for vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

Graver ved Sørup kirkegård

Lars Gindeberg

Lars Gindeberg
2332 2770 træffetid: tirsdag-fredag kl. 8-16
lgg@km.dk

Graverkontor: Nibevej 63, Sørup, 9530 Støvring

Kirkegårdstakster
Se priser for gravsted og vedligehold her

Vedtægter for Sørup Kirkegård

Se vedtægter her