Indre Mission

I Støvring samles der ca. 20 personer en eller 2 gange hver måned til møde i Sognegården eller til fællesmøde med afdelingerne i Nibe eller Frejlev.

Der betales ikke kontingent til afdelingen - man er ikke MEDLEM af Indre Mission men mødes med andre som har samme interesse for at kende Bibelen.

Som regel er der til hvert møde inviteret en person / foredragsholder der enten selv finder et stykke i Bibelen eller opfordres til at uddybe en bibeltekst eller tage et bestemt tema op.

Under mødet synges der nogle sange/salmer og man beder en bøn til Gud. Kaffe og kage med hyggeligt samvær er også en del af hvert møde.

Indre Missions møder er et supplement til at komme i kirke om søndagen og til de mange aktiviteter som foregår i Sognegården?

At finde mening med livet gennem Bibelen kræver al den vejledning man kan finde.

Alle kan deltage og er velkommen.

 

Kontaktperson:

Ove Hjort Henriksen

9838 4059

bohh@mail.dk