Sørup Menighedsråd 2016-2020

Formand
Grete Lundgren Bach
Lyngmosen 2
Sørup
9530 Støvring    98 37 27 57    61 75 58 57    jensgrete@gmail.com

Næstformand
Kirsten Petersen
Enggårdsvej 4
Sørup
9530 Støvring    98 37 32 96    26 49 60 47    kirstenmetine@gmail.com

Kasserer
Vera Kaldal
Bymarken 3
Sørup
9530 Støvring    98 37 42 15    51 82 47 07    vera-kaldal@hotmail.com

Kirkeværge
Annette Riis Christensen
Nibevej 119
Sørup
9530 Støvring        25 11 57 83    frugravhund@gmail.com

Kontaktperson
Lise Bech
Hjedsbækvej 19
9530 Støvring        61624507    Lise.bech@ft.dk