Sørup Menighedsråd 2016-2020

Formand
Grete Lundgren Bach
Lyngmosen 2, Sørup
9530 Støvring   
6175 5857   
jensgrete@gmail.com


Næstformand
Kirsten Petersen
Enggårdsvej 4, Sørup
9530 Støvring   
2649 6047   
kirstenmetine@gmail.com


Kasserer
Vera Kaldal
Bymarken 3, Sørup
9530 Støvring  
5182 4707   
vera-kaldal@hotmail.com


Kirkeværge
Annette Riis Christensen
Nibevej 119, Sørup
9530 Støvring       
2511 5783   
frugravhund@gmail.com


Kontaktperson
Lise Bech
Hjedsbækvej 19
9530 Støvring       
61624507   
Lise.bech@ft.dk