Sørup Kirke

Kirken er åben ALLE dage 8.00 – 16.00. 

Der er 19 bænke, hvor der er plads til 5 på hver række. Endvidere er der bænke på pulpituret. I alt ca. 125 siddepladser.

Det er muligt selv at pynte kirken til bryllup eller andre kirkelige handlinger. Det er også muligt at bestille en kirkepyntning. Al aftale herom træffes med graveren på 2332 2770 tirsdag til fredag 8.00 – 16.00

Ved bænkene er der 21 små blomster-vaser – eller skiftevis blomster og lys + 2 vaser på alteret. Der kan lånes hvide eller sorte bånd til at hænge på bænkene.

Der må IKKE forefindes ris i kirken.Der må kastes med ris UDENFOR kirken – MEN KUN RIS.

Fotografering i kirken ifølge aftale med præsten.

Sørup Kirkegård

På Sørup Kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem:

 

1. Traditionelle kistegravsteder

Gravstederne er udlagt med 1 - 8 pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse med graveren, både som årlig betaling eller som legat på X antal år. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af forårs- eller sommerblomster. Betaling, se Takster.
 
2. Kiste- og urnegrav med plade i plæne

Her dækkes graven af et græstæppe, hvorpå der skal lægges en natursten med plan overflade i formatet 40 x 60 cm. Stenen skal være en Halmstad. Græstæppet må ikke beplantes, men afskårne blomster kan sættes i en dertil indrettet vase. (udgiften til granitvasen afholdes af gravstedsindehaver.)
 
3. Urnegravsteder
Urnegravstederne er 1 x 1 meter. Angående beplantning, vedligeholdelse og grandækning gælder de samme regler som for kistegravsteder. Takster for urnegravsteder jf. Takster.
 
4. De ukendtes grav for urner og kiste

En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym. Dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnens/kistens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.
Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.
Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.

Graver ved Sørup Kirkegård

Nibevej 63, Sørup, 9530 Støvring

Lars Gindeberg
2332 2770 / soerup.kirke@gmail.com


Gudstjenester i Sørup

Ingen begivenheder fundet.