Økonimiassistent/kordegn (fuldtidsstilling)

En stilling som økonomiassistent/kordegn ved Støvring, Sørup og Gravlev Sogne er ledig snarest muligt. Stillingen er som udgangspunkt på  37 timer pr. uge, men der vil også være mulighed for en 30 timers stilling.
På kordegnekontoret er der følgende opgaver:

 • Økonomistyring
  Udarbejdelse og styring af budget- og regnskabsudarbejdelse, løbende budgetopfølgning, bogføring, samarbejde med kasserere og kontaktpersoner om løn, bilag og kontering.
 • Kordegnefunktion
  Personregistrering, betjening af kirkekontor, præster og menighedsråd, udfærdigelse af attester samt øvrige administrative opgaver.


Kordegnekontoret løser løn- og regnskabsopgaver for andre sogne i Rebild Provsti. Vi forestiller os, at budget- og regnskab bliver dit primære arbejdsområde. I stillingen er der ikke kirkelige tjenester.

På kordegnekontoret er der i forvejen en fuldtids- og en deltidsansat medarbejder. Der vil i dagligdagen være et tæt samspil mellem de tre medarbejdere og den kirkebogsførende sognepræst for så vidt angår opgaver omkring personregistrering samt med menighedsrådenes kasserere, formænd og kontaktpersoner for så vidt angår økonomifunktionen.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med bogføring, betalinger, lønadministration samt budget- og regnskabsarbejde,
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret, og at du samtidig har blik for og evner til samarbejde med såvel kolleger som ledelse,
 • er imødekommende og servicemindet,
 • kan lide at have travlt i perioder
 • har lyst til at uddanne dig til kordegn.


Der er pligt til at løse opgaver for andre ansættelsesmyndigheder i  Rebild Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Arbejdsstedet er Kirkekontoret, Kirkevej 6, 9530 Støvring, og ansættelse sker ved Støvring, Sørup og Gravlev Sognes Menighedsråd iht. samarbejdsaftale mellem sognene.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der vil ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 325.777,81 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.894,56 kr. (nutidskroner).
Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jytte Abildgaard på 2096 5069/mail 8336fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Jytte Abildgaard på mail til 8336fortrolig@sogn.dk senest mandag den 4. juni kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 26 pga. ferie.