søndag02feb2020

Kyndelmisse

søndag02feb2020 kl. 15:00 - 18:00

Velkommen i sognegården til foredrag, musik og fællessang. 

Vi spiser æbleskiver og går i fakkeltog til kirken, hvor vi fejrer lysets tilbagevenden.

Gløgg, kaffe, te og æbleskiver: 40,- kr