onsdag13feb2019

Spaghettigudstjeneste i Støvring

onsdag13feb2019 kl. 17:00 - 19:00

Velkommen til en hyggelig og kort gudstjeneste i børnehøjde i Støvring Kirke.

Efter gudstjenesten spiser og hygger vi i fællesskab i sognegården.

Spaghettigudstjenester er gratis og du skal ikke tilmelde dig og din familie.